پروژه های شهر داری بندرگز

گندزدایی و ضدعفونی سطح شهر بندرگز

کار جهادی مردم شهر بندرگز گندزدایی و ضدعفونی کردن سطح شهر با حضور مسئولین شهری 1398/12/16 تصویر بردار : حجت رضیی هلیشات حجتتصویر ثبت شده با مویک 2پروشماره تماس :…
گندزدایی و ضدعفونی سطح شهر بندرگز

کلیپ معرفی شهر بندرگز

کلیپ معرفی شهر بندرگز در نوروز ۱۳۹۸ کار به سفارش :روابط عمومی شهرداری بندرگز تدوین حجت رضیی تصویر بردار حجت رضیی ویدیو را در پایین ببینید تماس با ما به…
بندرگز هلیشات حجت شهرداری بندرگز نوروز98 بندرگز هلیشات

نصب المان و اماده سازی بندرگز برای نوروز 98

نصب المان و اماده سازی شهر نوروز۱۳۹۸ روابط عمومی شهرداری شهر بندرگز تدوین :حجت رضیی تصویر بردار :حجت رضیی ویدیو هایی از نصب المان های شهری و اماده سازی قبلی…
بندرگز هلیشات بندرگز هلیشات حجت
فهرست