پروژه های سمپاشی با پهباد

انجام عملیات سمپاشی زمین های کشاورزی باپهپاد درسریع ترین زمان بالاترین کیفیت و بازدهی بالا
دارای گواهینامه از سازمان هواپیمایی و تاییدیه از جهاد کشاورزی

مزیت های استفاده از پهپاد کشاورزی


1_کاهش هزینه خرید سموم تا۳۰ درصد

2_کاهش چشم گیر مصرف آب تا ۹۸ درصد

3_کاهش زمان سمپاشی

4_کاهش هدررفتن سم

5_عدم تخریب مزرعه و لهیدگی محصولات

6_امکان سمپاشی مناطق صعب العبور

7_درمدت زمان ۱۰ دقیقه یک هکتار سمپاشی انجام میگردد

سمپاشي عليه قارچ مزرعه گندم
شهر بندرگز روستاي گز غربي
مزرعه آقاي سميعي

انجام عملیات سمپاشی زمین های کشاورزی باپهپاد درسریع ترین زمان بالاترین کیفیت و بازدهی بالا
دارای گواهینامه از سازمان هواپیمایی و تاییدیه از جهاد کشاورزی

مزیت های استفاده از پهپاد کشاورزی

#بیست_درصدمحصول_بیشتر
#بیست_درصدمحصول_بیشتر
1_کاهش هزینه خرید سموم تا۳۰ درصد

2_کاهش چشم گیر مصرف آب تا ۹۸ درصد

3_کاهش زمان سمپاشی

4_کاهش هدررفتن سم

5_عدم تخریب مزرعه و لهیدگی محصولات

6_امکان سمپاشی مناطق صعب العبور

7_درمدت زمان ۱۰ دقیقه یک هکتار سمپاشی انجام میگردد

پروژه محلول پاشی باغ پرتقال با پهپاد کشاورزی

توضیحات جناب مهندس شریفیان درمورد استفاده از پهپاد درزمین های گلی

گزارش صدا و سیمای مرکز مازندران
از پهپادهای کشاورزی

انجام عملیات سمپاشی زمین های کشاورزی باپهپاد درسریع ترین زمان بالاترین کیفیت و بازدهی بالا
دارای گواهینامه از سازمان هواپیمایی و تاییدیه ازجهاد کشاورزی

سمپاشي عليه قارچ مزرعه گندم
بهشهر/رستمكلا/مزرعه خانم عباسي

سمپاشي مزرغه باقالا

نكا/روستاي بایع کلا/مزرعه آقاي چمبري

پروژه محلول پاشي مزرعه كلزا با حضور مسئولين جهاد كشاورزي شهرستان بندرگز

فهرست