سمپاشي عليه قارچ مزرعه گندم شهر بندرگز روستاي گز غربي مزرعه آقاي سميعي

سمپاشي عليه قارچ مزرعه گندم
شهر بندرگز روستاي گز غربي
مزرعه آقاي سميعي


انجام عملیات سمپاشی زمین های کشاورزی باپهپاد درسریع ترین زمان بالاترین کیفیت و بازدهی بالا
دارای گواهینامه از سازمان هواپیمایی و تاییدیه از جهاد کشاورزی

مزیت های استفاده از پهپاد کشاورزی


1_کاهش هزینه خرید سموم تا۳۰ درصد

2_کاهش چشم گیر مصرف آب تا ۹۸ درصد

3_کاهش زمان سمپاشی

4_کاهش هدررفتن سم

5_عدم تخریب مزرعه و لهیدگی محصولات

6_امکان سمپاشی مناطق صعب العبور

7_درمدت زمان ۱۰ دقیقه یک هکتار سمپاشی انجام میگردد

فهرست